Nam Ròm




Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Dịch vụ Thơ Máy - (Máy làm thơ )

http://lamtho.vn/thomay/index.php?q=tutaochude#bottom



Thể loại:
Chủ đề do người dùng tự tạo

Thơ Máy theo chủ đề tự tạo

Nhập các từ khóa thể hiện chủ đề, mỗi từ khóa không quá 4 từ, cách nhau bởi dấu phẩy “,” hoặc xuống dòng.




Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Một kho tàng lịch sử bằng hình ảnh quý báu.

http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/sets/
Một kho tàng lịch sử bằng hình ảnh quý báu.
September 01, 2011




Xin trân trong giới thiệu đến quý vị "Một kho tàng lịch sử bằng hình ảnh quý báu".

Quí vị click vào tấm hình nào sẽ hiện lên những tấm ảnh liên hệ đến đề tài đó,rồi click vào chữ "slideshow" để nó tự động đổi hình. Giá trị lịch sử của những tấm ảnh nên lưu giữ.

http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/sets/ Click here 

Ðằng sau mỗi một tấm hình nhỏ mặt tiền là cả trăm hoặc vài chục tấm hình khác, tổng cộng có lẽ phải là cả ngàn tấm hình hoặc hơn nữa! Xem phải nhiều ngày, nhiều tuần lễ, nhiều tháng mới hết. Một kho tàng lịch sử bằng hình ảnh quý báu.

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Tạo Page View Flag Counter

http://flagcounter.com/index.html

Page View


free counters



Để có thể đếm được số khách ghé thăm Blog của mình, ta làm như sau:

1) Vào http://www.flagcounter.com/index.html

2) Bấm chọn 3 chỗ này:

3) Copy đoạn code dán vào Blog.

Có thể thu nhỏ hoặc đổi màu theo ý thích, ví dụ code của Ròm là 

    <a href="http://s10.flagcounter.com/more/ISM" rel="nofollow">

    <img src="http://s10.flagcounter.com/count/

    ISM/bg_8FFFEC/txt_7D1324/border_FCFCFC/

    columns_2/maxflags_12/viewers_0/labels_1/

    pageviews_1/flags_1/" alt="free counters" border="0">

    </a></center>


Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/159782-Huong-dan-lam-Blog-Multiply-toan-tap#ixzz1avI7Olou