Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu mẹo vặt linh tinh ....

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

Chuyến đi Hamburg của gđ Ròm
Ròm giới thiệu một hình ở đây và số còn lại thì ở bên G+ .

Mul tương lai không còn tồn tại vì vậy Ròm post hình bên căn nhà mới G+ của Ròm
https://plus.google.com/u/0/118055656054597315912/posts

Bên này Ròm có thể post hình rất đơn giản và cả chùm chứ không phải bấm từng tấm cho đầy đủ rồi mới bấm upload .

https://plus.google.com/u/0/118055656054597315912/about