Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu mẹo vặt linh tinh ....

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

Thơ vui :Thơ Vui Ngày Tết


Thơ Vui Ngày Tết

Đầu Xuân, Ròm đã tính lên chùa
Xin xăm Tình Ái, lắc cho khua
Ông Tơ Bà Nguyệt lòng trắc ẩn
Chắp nối cho Ròm tí tình thừa.

Vào chùa đến cổng bị đuổi ra
Sư bảo: "chân tình - chửa đủ già

Thơ vui :Tình yêu modem


Tình yêu modem

Tình yêu modem cũng đẹp như thơ
Khác chi chuyện Romeo thời hiện đại
Cuối tháng cầm tờ hóa đơn điện thoại
Chàng Romeo bỗng cảm thấy... hơi buồn.