Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu mẹo vặt linh tinh ....

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

"Bủm" ....I did

Rating:
Category:Other

Trong tất cả các phiên tòa ở Mỹ phán xét tội phạm người Việt Nam đề phải có phiên dịch. Tại một phiên tòa nọ, ông phiên dịch viên rất giỏi, mỗi khi thẩm phán nói ra câu gì là ông lập tức dịch từ Việt sang Anh, Anh sang Việt.Khi chờ đợi thẩm phán ra quyết định cuối cùng, bổng có một tiếng


"Bủm"


Thẩm phán tức giận hỏi:
-Who did it?

Ông ta trả dịch:
-Ai địt.

Ngay lập tức bảo vệ đến lôi ông ta ra ngoài vì :

I did


(st)
27. Okt. 2010 - 01:19