Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu mẹo vặt linh tinh ....

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Gái thuyền quyên " đụng " trai anh hùng ?Đã được là được cả đôi

Đã "chiến" là phải cả hai cùng... hòa

Có vào là phải có ra

Có chàng, có ả, có "toa" giải "sầu"

1 nhận xét:

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm