Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu mẹo vặt linh tinh ....

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Lời vàng của sếp CÔNG...Lời vàng của sếp CÔNG...

Bây giờ ghế ít đít nhiều
Chúng mày hãy nhớ những điều sau đây

Ăn chi là việc của tao
Việc nghĩ, việc viết, thôi giao chúng

mày
Việc tao ngồi ký suốt ngày
Thực thi công việc, chúng mày thay tao
Việc tao là hưởng lộc cao
Công lên việc xuống lại giao chúng mày

Uống rượu là việc của tao
Còn khiêng, bưng rót, thôi giao chúng mày
Nhậu nhẹt là việc của tao
Còn khâu thanh toán, thôi giao chúng mày
Ăn ốc là việc của tao
Còn khâu đổ vỏ, thôi giao chúng mày
Báo cáo thành tích để tao
Còn nhận khuyết điểm lại giao chúng mày
Giao du khắp thể gian này
Mở rộng tầm mắt, việc này phần tao
Chèo đèo lội suối gian lao
Tính toán rất kỹ, thôi giao chúng mày

Lại đây tao bảo cái này
Tao cấm chúng mày nghĩ chuyện chống tao
Chống tao, tao chẳng làm sao
Nhưng mày nghĩ bậy, thì tao trị mày
Trời cao, biển rộng, đất dày
Tao đố chúng mày thoát khỏi tay tao

Trên trời muôn vạn vì sao
Đố ai đo được lòng tao với mày
Kính thưa, kính biếu, kính mời
Trong ba kính ấy bác xơi kính nào
Kính thưa là kính tầm phào
Kính biếu là kính đưa vào tận tay
Kính mời là kính ăn ngay
Kính lão đắc thọ ngày nay không dùng.

(ST)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm

Những bài đăng trong tầng lầu này