Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu mẹo vặt linh tinh ....

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Vợ chồng đối đáp


Cô vợ: You think you tasty? (anh nghĩ anh ngon lắm hả ?)

Anh chồng : I love toilet you go go! ( tôi yêu cầu cô đi đi!)

Cô vợ: You think you are belly button of dance pole?You live a place mokey cough flamingo crows , clothes house country! ( Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả ? anh sống nơi khỉ ho cò gáy,đồ nhà quê .)Anh chồng đáp lại : You onion summer three dowm seven up.No enough listen. ( Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi .Thôi đủ rồi nghe.)

Cô vợ méo máo: Me take you , you poor storn spinach two table hand white! (Tôi lấy anh , anh nghèo rớt mồnh tơ ,hai bàn tay trắng!)

Anh chồng thấy tội bèn nói :You eat criminal so ,no star where, we can do again from first. (Em ăn gian quá ,không sao cả , mình có thể làm lại từ đầu)

2 nhận xét:

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm

Những bài đăng trong tầng lầu này